DIGITAL FÖRSÄLJNING

VÄRLDEN HAR PÅ KORT TID FÖRÄNDRATS OCH SÄTTET ATT GÖRA AFFÄRER ÄR INGET UNDANTAG. DETTA ÄR EN KURS FÖR ATT ORIENTERA SIG I ÄMNET DIGITAL FÖRSÄLJNING OCH FÖRSTÅ KUNDRESAN I EN BÅDE DIGITAL OCH ANALOG VÄRLD

I dagens affärsvärld börjar kundresan ofta långt innan säljaren träffar kunden. Faktum är att mer än hälften av kundresan görs innan kunden tar kontakt med en säljare. Kursen Digital Försäljning hjälper dig att förstå hur den moderna kundresan ser ut, hur vi kan interagera med kunden i ett tidigare skede och vad som särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi går även igenom grundläggande marknadsföring med fokus i ditt bolags varumärke. 

Du kommer att bli bättre på att fånga intresset hos kunder som du ännu inte känner till, välja rätt samarbetspartner för att ta fram värdeskapande innehåll och dessutom följa upp och mäta dina investeringar. 

Kursen riktar sig främst mot dig som är marknadsansvarig, försäljningsansvarig eller VD i ett av våra bolag, eller som medlem i koncernledningen.  

Hur, när och för vem?

Kursen riktar sig främst mot dig som är marknadsansvarig, försäljningsansvarig eller VD i ett av våra bolag, eller som medlem i koncernledningen.

Utbildningen Digital Försäljning vässar oss just digital, så därför är det naturligt att vi kör denna kurs digitalt. Kursen sträcker sig över 2 heldagar samt 4 halvdagar plus några kortare redovisningstillfällen.  Sista dagen är planen att vi syns "IRL" på Berghs i Stockholm, om situationen tillåter. 

Addtech Academy kursplan >

Anmäl dig till Digital Försäljning

Har du gått någon av våra andra utbildningar? Berätta gärna vilken eller vilka!

Exempel på innehåll

  • Varumärke
  • Kanalval
  • Att sälja digitalt
  • Kundresan
  • Mäta effekt av digital försäljning