DIGITAL FÖRSÄLJNING

EN KURS FÖR ATT ORIENTERA SIG I ÄMNET DIGITAL FÖRSÄLJNING OCH FÖRSTÅ KUNDRESAN I EN BÅDE DIGITAL OCH ANALOG VÄRLD.

I dagens affärsvärld börjar kundresan ofta långt innan säljaren träffar kunden. Faktum är att mer än hälften av kundresan görs innan kunden tar kontakt med en säljare. Kursen Digital Försäljning hjälper dig att förstå hur den moderna kundresan ser ut, hur vi kan interagera med kunden i ett tidigare skede och vad som särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi går även igenom grundläggande marknadsföring med fokus i ditt bolags varumärke. 

Du kommer att bli bättre på att fånga intresset hos kunder som du ännu inte känner till, välja rätt samarbetspartner för att ta fram värdeskapande innehåll och dessutom följa upp och mäta dina investeringar. 

Kursen riktar sig främst mot dig som är marknadsansvarig, försäljningsansvarig eller VD i ett av våra bolag, eller som medlem i koncernledningen.  

Hur och för vem?

Kursen riktar sig främst mot dig som är marknadsansvarig, försäljningsansvarig eller VD i ett av våra bolag, eller som medlem i koncernledningen.

Addtech Academy kursplan >

Anmäl dig till Digital Försäljning

Vänligen meddela om du önskar specialkost, t.ex. på grund av allergier.
Har du gått någon av våra andra utbildningar? Berätta gärna vilken eller vilka!

Exempel på innehåll

  • Varumärke
  • Kanalval
  • Att sälja digitalt
  • Kundresan
  • Mäta effekt av digital försäljning