"Upplägget med två dagar utbildning med hemläxor ger bra genomslag och gör att man verkligen implementerar allt direkt i rollen som säljledare"

SÄLJLEDNING I ADDTECH

EN SKRÄDDARSYDD UTBILDNING FÖR DIG SOM ÄR FÖRSÄLJNINGSCHEF ELLER VD I ETT ADDTECHBOLAG.

Som säljledare har du ansvar att skapa resultat genom dina säljare, oavsett om din formella roll är VD eller försäljningschef. Säljledarutbildningen är ett ambitiöst program som ger dig möjligheten att stegvis implementera flera olika verktyg i din dagliga verksamhet och sedan följa upp och diskutera dessa. Utbildningen innehåller ett gediget teoretiskt underlag inom flera olika områden inom försäljning och ledarskap. Teorin varvas också med rollspel och workshops. En viktig del av utbildningen är att lära sig av andra i samma situation i Addtech-koncernen. Vi utbyter erfarenheter och utvecklas tillsammans under utbildningens gång.

Säljledarutbildningen genomfördes för första gången med start i oktober 2016.

Hur, var och för vem?

Kursen Säljledning i Addtech är inte öppen för allmän anmälan, men det går bra att anmäla intresse för deltagande. Kursen riktar sig till VD och försäljningschefer inom Addtech-koncernen.

Utbildningen löper över nio månader med utbildningstillfällen 2+2+2+2+1 dagar.

Säsongen 2019/2020 kommer att hållas på följande datum. 

Säljledning i Addtech Modul 1      21 -22 okt              Sigtunahöjden
Säljledning i Addtech Modul 2      2 - 3 dec                Sigtunahöjden
Säljledning i Addtech Modul 3      5 - 6 feb 2020       Thoresta Herrgård
Säljledning i Addtech Modul 4      20 - 21 apr 2020   Sigtunahöjden
Säljledning i Addtech Modul 5      11-jun 2020           Examen - Addtechs kontor på Birger Jarlsgatan 43

Säsongen 2020/2021 kommer att hållas på följande datum. 

Säljledning i Addtech Modul 1      16 - 17 mars             
Säljledning i Addtech Modul 2      18 - 19 maj                
Säljledning i Addtech Modul 3      26 - 27 augusti 
Säljledning i Addtech Modul 4      21 - 22 oktober
Säljledning i Addtech Modul 5      28 januari 2021     Examen - Addtechs kontor på Birger Jarlsgatan 43

Vi börjar respektive modul 09.00. Säljledning i Addtech är ett spännande och krävande program vilket betyder att du behöver vara med på samtliga moduler och vara närvarande under hela kursens gång. Det är alltså inte lämpligt att boka hemtransport från respektive konferensanläggning tidigare än 16.00 för respektive modul.

Intresseanmälan Säljledning i Addtech

Har du gått någon av våra andra utbildningar? Berätta gärna vilken eller vilka!

Endast intresseanmälan

Observera att detta endast är en intresseanmälan. Eventuell inbjudan att delta på kursen kommer från Addtech Academy.

Exempel på innehåll

  • Förhandlingsteknik
  • Målstyrning
  • Time management
  • Coachingtekniker
  • Säljkultur
  • Säljtekniker
  • Säljplanering
  • DISC-analys