DIGITALA KUNDMÖTEN

EN HELTÄCKANDE UTBILDNING FÖR ATT GENOMFÖRA FRAMGÅNGSRIKA DIGITALA KUNDMÖTEN

Antalet digital kundmöten ökar stadigt och trenden är tydlig – det kommer bara att fortsätta öka oavsett vilken typ av försäljning vi jobbar med. Det finns ett antal utmaningar, allt från rent tekniska och användning av Teams (eller annan teknik) till anpassning av säljtekniker och presentationer. Den här utbildningen behandlar alla dessa utmaningar och ger mängder med konkreta tips och tricks, likt ett smörgåsbord att plocka ifrån.

Det är en säljutbildning vilket innebär att målet är att vi ska få en större påverkan på kunden och driva säljprocesserna framåt. Innehållet kan struktureras i tre delar; teknik, presentationsteknik och säljteknik. De går in i varandra och överlappar och som säljare måste du behärska alla tre fullt ut när du bokar och genomför digitala kundmöten. Vi använder oss av ett omfattande utbildningsmaterial med modeller och checklistor som är lätt att amvända i vardagen, dessutom så har vi ett praktiskt moment under Modul 2 när alla genomför ett digitalt kundmöte i mindre grupper. Då tar vi teori till praktik tillsammans.

Hur, när och för vem?

Utbildningen är uppdelad på fyra block över två veckor. Det är två moduler på tre timmar vardera som genomförs via Teams, mellan de är det hemuppgifter och egen träning. Det är en vecka mellan modulerna. Avslutningsvis så är det 20 minuter individuell coaching med utbildningsledaren, den sker också via Teams. Utbildningen lämpar sig för alla som genomför digitala kundmöten. Observera att kursen endast är tillgänglig för medarbetare inom Addtech-koncernen.

Addtech Academy kursplan >

Anmäl dig till Digitala Kundmöten

Har du gått någon av våra andra utbildningar? Berätta gärna vilken eller vilka!

Exempel på innehåll

 • Påverkansgrad i olika typer av kundmöten
 • Vanliga utmaningar och varför de uppkommer
 • Boka mötet och undanröja hinder och osäkerhet
 • Skicka en professionell inbjudan
 • Förberedelser och planering
 • Tekniska tips för Microsoft Teams – total genomgång av alla funktioner och hur de används
 • Användande av kroppsspråk och röst
 • Skapa kontakt och bibehålla den under mötet
 • Time management – smarta tricks för att hinna med mer på kortare tid
 • Power Point och andra hjälpmedel
 • Variation och involvering med frågeteknik
 • Aktivt lyssnande – hur får vi med kunden genom hela mötet?
 • Säljteknik anpassat för digitala kundmöten
 • Struktur på mötet och checklista för alla delar, från inledning till avslut