Värdeskapande utbildningar inom Addtech

ADDTECH ACADEMY

Addtech Academy är koncernens egen skola som utbildar bl.a. säljare, VD:ar, projektledare, kundsupport, säljledare och orderpersonal.
Addtech Academy är en viktig plattform för att sprida företagskulturen, vidareutvecklaaffärsmannaskapet och öka graden av professionalism bland
medarbetarna.Utbildningarnas övergripande syfte är att utbilda, träna och motivera personalen till att bli engagerade, framgångsrika medarbetare
inom koncernen.De olika kurserna erbjuder medarbetarna utbildning anpassad till erfarenhet och arbetsuppgifter.

Utbildningsprogram och kurser