TRAIN THE TRAINER - HÅLLBARHET

EN TVÅDAGARSKURS FÖR DIG SOM VILL UTBILDA DIG INOM HÅLLBARHET, BLI EN DEL AV VÅRT HÅLLBARHETSNÄTVERK OCH SOM AMBASSADÖR SPRIDA KUNSKAPERNA I DIN ORGANISATION.

Utbildningen går igenom de grundläggande perspektiven inom hållbarhet (miljö, socialt och ekonomiskt ansvar) och hur dessa kan öppna upp för nya affärsmöjligheter.

Utbildning är indelad i tre delar, där varje del innehåller frågeställningar som vi diskuterar gemensamt samt i mindre grupper, varvat med praktiska övningar.

Del 1
Grunderna för att förstå vår tids stora utmaningar och möjligheter inom hållbarhet. Vi tittar på den senaste forskningen inom området samt vilka ambitioner andra aktörer, som exempelvis kunder, har med sitt hållbarhetsarbete.

Del 2
Grunderna för Addtechs ansvar, arbete och målsättning inom hållbarhet. Vilka risker och möjligheter ser vi för det enskilda bolaget?

Del 3
Fokuseras på att analysera ditt bolags kunder- och leverantörers engagemang inom hållbarhet samt hur vi skapar förutsättningar för dialog med affärspartners inom hållbarhet.

Hur, när och för vem?

Utbildningen sträcker sig över två heldagar och lämpar sig för dig som är intresserad av hållbarhet, vill utbilda andra och som tror att utveckling inom området kommer att stärka affären.

Observera att kursen är endast tillgänglig för medarbetare inom Addtech-koncernen och kräver ett medgivande av ditt bolags VD.

Addtech Academy kursplan >

 

Anmäl dig till Train The Trainer - Hållbarhet

Exempel på innehåll

  • De grundläggande perspektiven inom hållbarhet
  • Addtechs ansvar och målsättning
  • Omvärlds- och intressentanalys
  • Risker och möjligheter ur ett affärsperspektiv
  • Hur vi skapar förutsättningar för dialog med affärspartners
  • Hur man med hjälp av nätverket sprider kunskapen sin organisation