SÄLJLEDNING I ADDTECH

EN SKRÄDDARSYDD UTBILDNING FÖR DIG SOM ÄR FÖRSÄLJNINGSCHEF ELLER VD I ETT ADDTECHBOLAG.

Som säljledare har du ansvar att skapa resultat genom dina säljare, oavsett om din formella roll är VD eller försäljningschef. Säljledarutbildningen är ett ambitiöst program som ger dig möjligheten att stegvis implementera flera olika verktyg i din dagliga verksamhet och sedan följa upp och diskutera dessa. Utbildningen innehåller ett gediget teoretiskt underlag inom flera olika områden inom försäljning och ledarskap. Teorin varvas också med rollspel och workshops. En viktig del av utbildningen är att lära sig av andra i samma situation i Addtech-koncernen. Vi utbyter erfarenheter och utvecklas tillsammans under utbildningens gång.

Säljledarutbildningen genomfördes för första gången med start i oktober 2016.

Hur och för vem?

Kursen Säljledning i Addtech är inte öppen för allmän anmälan, men det går bra att anmäla intresse för deltagande. Kursen riktar sig till VD och försäljningschefer inom Addtech-koncernen.

Utbildningen löper över tio månader med utbildningstillfällen 2+2+2+2+1 dagar.

Vi börjar respektive modul 09.30. Säljledning i Addtech är ett spännande och krävande program vilket betyder att du behöver vara med på samtliga moduler och vara närvarande under hela kursens gång. Det är alltså inte lämpligt att boka hemtransport från respektive konferensanläggning tidigare än 16.00 för respektive modul.

Addtech Academy kursplan >

Anmäl dig till Säljledning i Addtech

Exempel på innehåll

  • Analys av säljorganisationen och säljbeteenden​
  • Ansvarsområden och arbetsuppgifter för en säljledare​
  • Att målstyra på både resultat och insatser​
  • Coaching och feedback​
  • Att bygga en stark och proaktiv säljkultur​
  • DISC-analys som verktyg för förståelse och utveckling​
  • Förhandlingsteknik​
  • Teammöten och gruppcoaching​
  • Hemuppgifter och examensarbete​