LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Gott ledarskap är avgörande för framgång. Därför skräddarsyr Addtech Academy utbildningar för att utveckla medarbetare som ledare och chefer. Till exempel finns skräddarsydda kurser för försäljningsledare samt kursen Säljledning i Addtech, som fokuserar på det personliga ledarskapet.