FÖRHANDLINGSTEKNIK

EN UTBILDNING FÖR DIG SOM INTE ÄR NÖJD MED ATT “MÖTAS HALVVÄGS” UTAN VILL TA DIN FÖRHANDLINGTEKNIK TILL NÄSTA NIVÅ.

Utbildningen syftar till att stärka dina färdigheter som säljare i olika förhandlingssituationer och är uppdelad i två större block. Det första handlar om att förbereda och planera en förhandling och det andra om själva genomförandet. Vi utgår ifrån ett flertal vedertagna teorier och applicerar dem direkt i workshops och förhandlingscase för att snabbt utvecklas i våra säljroller. Vi går också igenom hur förhandlingen påverkas beroende på vilket land eller kultur vi förhandlar.

Ungefär en månad efter utbildningen hålls en gemensam uppföljning och fördjupning digitalt där teknikerna ytterligare förfinas. Utöver att dela best practices mellan varandra tränar vi på effektiv kommunikation med inspiration från en av de mest omtalade förhandlingsböckerna de senaste åren.

Hur och för vem?

Utbildningen omfattar två dagar på kursgård samt en halvdags uppföljning digitalt cirka fyra veckor efter den fysiska träffen. Vi vänder oss primärt till dig som är utesäljare, jobbar i inköpsfunktion eller med annan funktion där förhandling kan ingå, och vill förbättra din förhandlingsteknik. Det är en fördel att du också genomfört Sälj 1 och Sälj 2 innan.

Observera att kursen endast är tillgänglig för medarbetare inom Addtech-koncernen.

Addtech Academy kursplan >

Anmäl dig till Förhandlingsteknik

Exempel på innehåll

  • Grundläggande principer och förhållningssätt vid förhandlingar
  • Att identifiera och använda sig av olika förhandlingsrum
  • Skillnaden på strategi, taktik och stil
  • Förbereda en kommande förhandling med input och stöd
  • Att bygga argument som biter
  • Psykologi och hur påverka starkare under förhandlingen
  • Mål och delmål i en förhandling
  • Förhandlingscase för träning och feedback
  • Förhandling i olika kulturer – vilka likheter och skillnader finns och hur ska vi använda det till vår fördel
  • Tekniker för att få mer information från motparten och bryta dödlägen