LEADER IN ADDTECH

ETT PROGRAM FÖR ATT UTECKLA ETT LEDARSKAP I FRAMKANT – FÖR ATT SKAPA STARKA AFFÄRSRESULTAT I ETT SKIFTANDE AFFÄRSLANDSKAP.

Det här är ett program skapat för dig som VD i ett Addtech-bolag eller i en ledande nyckelposition inom koncernen. Syftet med programmet är att supportera och utveckla:

  • Ledare som lever, sprider och utvecklar våra kärnvärden
  • Ledare som bygger en stark affärskultur som möjliggör utveckling och tillväxt – av både affär och människor
  • I partnerskap skapar möjligheter och kraft för expansion – genom förvärv och organisk tillväxt
  • Ledare som vill stå för ett ledarskap i framkant

Som ledare i dagens utmanande tider med en hög grad av osäkerhet, komplexitet och volatilitet behöver du vara nyfiken på din egen utveckling – och hur du kan katalysera kraften och potentialen i ditt bolag, i dina människor och i Addtechs nätverk. Leader in Addtech är en läranderesa för att expandera synen på ledarskap och genom det möjliggöra stark tillväxt i affären.

Vi kommer under programmet att utforska olika mindset kring ledarskap och affärsutveckling – självklart utifrån en teoretisk plattform men främst genom att dela kunskap, reflektion och insikter med varandra. Tillsammans skapar vi ett program som blir mest värdeskapande för dig och ditt bolag.

Hur, var och för vem?

Programmet består av tre moduler 2+2+1 dagar inklusive coaching, individuellt och i grupp, mellan modulerna. Programmet löper under 5-6 månader. Vi kommer att träffas fysiskt i modulerna (vanligtvis i Stockholms-området), däremot kan coachingarna genomföras digitalt.

Vi startar varje modul kl. 9 och slutar 16.30. Leader in Addtech är ett spännande och utmanande program, så det innebär att det kräver din fulla närvara under modulerna och genom programmet.

Programmet är designat för VD:ar och andra ledande nyckelfunktioner inom koncernen. Leader in Addtech är inte öppet för allmän anmälan, men det är möjligt att anmäla ditt intresse för att delta. 

Exempel på innehåll

  • Leda människa och affär i komplexitet
  • Ökad självkännedom
  • Neuroledarskap och growth mindset
  • Engagemang, motivation och commitment
  • Högpresterande team