SÄLJUTBILDNINGAR

Addtech Academys erbjuder fem nya säljutbildningar; Digitala Kundmöten, Aktiv Försäljning, Värdeskapande Försäljning, Förhandlingsteknik och Säljledning inom Addtech. Samtliga kurser är nya och framtagna specifikt för Addtechs medarbetare tillsammans med ledande säljchoacher. Du som gått en säljutbildning före 2018 rekommenderas starkt att anmäla dig till Aktiv Försäljning och Värdeskapande Försäljning. Säljledning i Addtech är en skräddarsydd utbildning för försäljningschefer och vd:ar med direkt säljaransvar.