ADDTECHS INKÖPSUTBILDNING

EN INTRODUKTION TILL INKÖP – PÅ ADDTECHS VIS. DEN HÄR KURSEN GER EN BRA GRUNDFÖRSTÅELSE FÖR HUR INKÖPSPROCESSER KAN PÅVERKA PRODUKTKOSTNADER OCH OPTIMERA LAGER OCH FLÖDEN.

Dagens affärer görs i allt snabbare tempo. För att skapa lönsamhet i hela värdekedjan gäller det att skaffa kontroll över alla delar i företagets vardag, inte minst vad gäller inköp. I den här kursen går vi igenom hela inköpsprocessen och dess roller och faser. Du kommer att få förståelse för hur du med enkla medel kan driva inköp så att de bidrar till företagets lönsamhet. Självklart så är Addtechs lönsamhetsindikatorer implementerade i kursen, och vi går igenom hur de och andra verktyg kan appliceras på ditt bolag.

Kursen ger dig konkreta tips och verktyg som kommer att hjälpa dig att hitta och prioritera kostnadsbesparingar, utvärdera olika inköp samt utvärdera potentiella och befintliga leverantörer.

Hur, när och för vem?

Kursen riktar sig till dig som är arbetar med företagets inköp eller avrop, och som vill skapa rätt förutsättningar för att påverka inköpskostnader och hjälpa företaget till en ny nivå. 

Utbildningen sker under en och en halv dag. Du kommer behöva göra vissa förberedelser innan kursstart, samt hemarbete efteråt.

Addtech Academy kursplan >

Anmäl dig till Addtechs Inköpsutbildning

Exempel på innehåll

  • Inköpsprocessen
  • Inköps roll i organisationen
  • Inköpsstrategier
  • Förhandling och avtal
  • Leverantörsval och leveratörsrelationer
  • Leverantörsutvärdering utifrån hållbarhet
  • Avrop och säkerhetslager
  • Verktygslåda