Välkommen till www.addtech.se

Följande villkor gäller för denna webbplats (”Webbplatsen”) som ägs av Addtech AB (”Addtech”). Genom att besöka och använda Webbplatsen accepterar du följande villkor:

Information på Webbplatsen

Innehållet på Addtechs Webbplats tillhandahålls i befintlig form. Addtech strävar efter att tillhandahålla riktig, komplett och uppdaterad information, men garanterar inte att till exempel skrivfel, yttre påverkan eller tekniska fel kan resultera i felaktigheter. Addtech garanterar inte korrekthet, exakthet, tillförlitlighet eller annat beträffande Webbplatsens innehåll.

Addtech strävar efter att hålla denna Webbplats fri från datavirus och andra företeelser som kan förorsaka användarna av Webbplatsen skada. Addtech vill göra dig uppmärksam på att Internetanvändning aldrig är fullständigt säker och alltid innebär en risk för virus och andra angrepp. Addtech uppmanar dig därför att vidtaga alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vid användning av Webbplatsen.   

Informationen på denna Webbplats kan komma att ändras när som helst, till exempel för att iaktta gällande lagstiftning, författning eller branschkod. Ändring av användarvillkoren ska anses bindande så snart de har publicerats. Addtech rekommenderar därför att du läser igenom dessa användarvillkor varje gång du besöker Addtechs Webbplats.

Addtech är i inget fall ersättningsskyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda Webbplatsen eller den information som återges där.

Immateriella rättigheter

Innehållet på den här Webbplatsen omfattas av immaterialrättsligt skydd genom till exempel upphovs- varumärkes- och firmarätt, och tillhör Addtech eller andra rättighetsinnehavare. Användare av denna Webbplats har inte rätt att utnyttja Webbplatsens innehåll kommersiellt genom förfaranden såsom men inte begränsat till återskapande, publicering och överföring, såvida inte ett Addtech lämnat sitt medgivande därtill. Innehållet får emellertid återges, lagras och laddas ned för privat bruk, förutsatt att de ekonomiska och ideella rättigheterna till materialet respekteras och bibehålls.

Det ovanstående gäller inte för information som presenteras under rubriken ”Pressmeddelanden”. Denna information får återges även i kommersiella sammanhang.

All användning av Addtechs kännetecken i näringsverksamhet (såsom i annonsering och marknadsföring) förutsätter Addtechs medgivande därtill.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under Addtechs kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för Addtechs besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Om du länkar till Webbplatsen, vill Addtech be dig att länka till Webbplatsens förstasida. När länkning sker ska allt material från Webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Personuppgifter

Addtech är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in på Webbplatsen. Kontaktuppgifter till Addtech.

Addtech AB, 556302-9726
Box 5112, 102 43 STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-470 49 00

Vid frågor om Addtechs behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta info@addtech.com