ADDTECHS PROJEKTMODELL

EN UTBILDNING I ATT ARBETA I OCH LEDA PROJEKT INOM ADDTECH

För att öka affärsmässigheten och förmågan att driva Added Value-projekt och kunddrivna produktanpassningar har Addtech utvecklat en kortfattad, pedagogisk och enkel modell. Projektmodellen har arbetats fram av en referensgrupp om 10 Addtech-bolag tillsammans med konsultbolaget Goovinn och innehåller best-practice, beskrivningar, mallar och verktyg.

Målet är inte bara att presentera en enkel metodik för Added Value-projekten utan också att öka bolagens kontroll av lönsamhet och risker i projekten samt bidra till att rätt projektbeslut fattas. Efter kursen kommer du kunna tillämpa projektmodellen i ditt bolag.

Hur och för vem?

Kursen Addtechs Projektmodell riktar sig mot dig som arbetar med kundanpassningar eller som arbetar i eller leder andra typer av projekt.

Nästa kurstillfälle planeras att hållas på engelska för att bidra till utökat nätverksbyggande inom koncernen.

Kursen sträcker sig över 2 dagar (från kl. 12.00 på startdagen till kl. 16.00 på slutdagen) och hålls på Goovinns kontor på Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg.

Addtech Academy kursplan >

Anmäl dig till Addtechs Projektmodell

Exempel på innehåll

  • Vägvisare mot framgångsrikt projektgenomförande
  • Ett gemensamt språk och arbetssätt för projektarbete
  • Bättre underlag för beslutsfattande
  • Ökad kontroll över lönsamhet och risker
  • Specifikt framtagen för kunddriven produktanpassning