DIGITAL FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

UTVECKLINGEN I VÄRLDEN HAR INNEBURIT ATT FÖRETAG NU MÅSTE KUNNA SÄLJA OCH MARKNADSFÖRA SIG I DIGITALA KANALER. DEN HÄR UTBILDNINGEN HJÄLPER DIG ATT FÅ GREPP OM DE OLIKA DELARNA I DETTA ARBETE, OCH FÖRSTÅ DINA KUNDERS KÖPRESA BÅDE DIGITALT OCH ANALOGT.

Idag är det allt vanligare att dina kunder börjar sin köpresa långt innan de vill träffa en säljare. De samlar information på nätet och pratar med sitt nätverk i olika digitala sammanhang. Det är viktigt att ditt företag finns med i deras köpresa redan från början, och inte kommer in på slutet.

Kursen Digital försäljning och marknadsföring hjälper dig att förstå hur den moderna kundresan ser ut, hur du kan interagera med kunden i ett tidigt skede och hur ditt företag kan bygga förtroende och på så sätt synas i konkurrensen. Vi går även igenom grundläggande marknadsföring med fokus i ditt bolags varumärke.

Du kommer att bli bättre på att fånga intresset hos möjliga kunder och förstå hur du tar fram eller beställer värdeskapande innehåll. Du får även kunskap om t.ex sökmotoroptimering, sociala medier och olika typer av annonsering. Dessutom får du lära dig mer om att analysera digitala aktiviteter, sätta mål samt följa upp dina investeringar.

Utbildningen blandar föreläsningar med diskussioner och grupparbeten.

Hur och för vem?

Kursen riktar sig främst mot dig som är marknadsansvarig, försäljningsansvarig eller VD i ett av våra bolag.

Utbildningen syftar till att vässa oss digitalt, så därför är det naturligt att vi kör det mesta av denna kurs digitalt. Kursen börjat med ett lunch-till-lunch-tillfälle på kursgård, följt av fem digitala tillfällen. Den sista modulen kommer vara på Berghs School of Communication i Stockholm.

Addtech Academy kursplan >

Anmäl dig till Digital Försäljning och Marknadsföring

Exempel på innehåll

  • Varumärke
  • Kanalval
  • Att sälja digitalt
  • Kundresan
  • Mäta effekt av digital försäljning