SÄLJMÖTEN PÅ TEAMS

EN HELTÄCKANDE UTBILDNING I ATT GENOMFÖRA FRAMGÅNGSRIKA DIGITALA KUNDMÖTEN  

Sedan pandemin har kundmötet förändrats och idag behöver man som säljare bemästra både fysiska och digitala möten för att lyckas. ”Good enough” räcker inte längre då både kundernas förväntan på det digitala mötet har ökat och konkurrensen hårdnat! 

Denna kurs vänder sig till dig som gör att allt fler kundmöten via Teams och som i högre grad vill involvera och lämna kunden med en wow-känsla för att driva säljprocessen framåt på kortare tid. För att lyckas med detta behöver man bemästra tre delar:  

  • De digitala verktygen Teams och PowerPoint  
  • Säljteknik för rätt involvering och engagemang 
  • Presentationsteknik framför kameran  

Kursen omfattar fler än 20 konkreta tips uppdelat före, under och efter ditt digitala möte. Dessutom så har vi ett praktiskt moment under andra modulen när alla genomför ett digitalt kundmöte i mindre grupper. Då tar vi teori till praktik tillsammans! 

Observera att kursen endast är tillgänglig för medarbetare inom Addtech-koncernen.

Addtech Academy kursplan >

Anmäl dig till Säljmöte på Teams

Exempel på innehåll

  • Påverkansgrad i olika typer av kundmöten
  • Boka mötet och undanröja hinder och osäkerhet
  • Digitala verktyg – funktionerna som ger skapar störst genomslagskraft
  • Hur du involverar, engagerar och varierar digitalt
  • Time management digitalt
  • Säljteknik anpassat för digitala kundmöten
  • Struktur på mötet och checklista för alla delar, från inledning till avslut